# Corsair CS:GO 5v5

When? Thu 01 Jan 01:00
Format? Team vs Team
Where?
Subscriptions are currently closed!

Iedere poule heeft 2 of 3 servers toegekend gekregen. Gelieve enkel op de aangegeven server(s) spelen!

Poule 1:
Server #1
Server #2
Server #3

Poule 2:
Server #4
Server #5
Server #6

Poule 3:
Server #7
Server #8
Server #9

Poule 4:
Server #10
Server #11
Server #12

Poule 5:
Server #13
Server #14

Poule 6:
Server #15
Server #16

Poule 7:
Server #17
Server #18

Poule 8:
Server #19
Server #20

------

Seedings:
1) Nodachi
2) Ceaseless Six
3) ECV Maestro
4) LLL
5) Granted
6) Venko Gaming
7) AT Gaming
8) Ixus
Rules

Op alle competities zijn onze Algemene Regels van toepassing.

1 IRC-Info

Het merendeel van de communicatie tussen admins en spelers zal verlopen via IRC. Het is daarom van groots belang dat spelers gedurende hun deelname aan de competitie verbonden zijn met #CSGO op de IRC server van het evenement.

2 Format

5v5, Best of 1.

3 Maps
* de_dust2
* de_inferno
* de_nuke
* de_mirage
* de_cache
* de_overpass
* de_cobblestone

3.1 Map keuze

Als beide teams het niet eens zijn over de te spelen Maps, wordt de volgende procedure gehanteerd. Maps worden gespeeld in de volgorde waarin ze gekozen zijn. Een ban sluit een map uit voor die match en een pick betekent dat die match gespeeld wordt.

Procedure (BO1):
Knife round
Verliezer verbant 1 map uit de map pool.
Winnaar verbant 1 map uit de map pool.
Winnaar verbant 1 map uit de map pool.
Verliezer verbant 1 map uit de map pool.
Verliezer verbant 1 map uit de map pool.
Winnaar verbant 1 map uit de map pool.
Map die overblijft wordt gespeeld.

Procedure (BO3):
Knife round
Winnaar verbant 1 map uit de map pool.
Verliezer verbant 1 map uit de map pool.
Verliezer verbant 1 map uit de map pool.
Winnaar verbant 1 map uit de map pool.
Verliezer kiest 1 map uit de map pool.
Winnaar kiest 1 map uit de map pool.
De map die overblijft wordt dan gespeeld als decider als het 1-1 is.

4 Spel/server instellingen

* MR15
Dit houdt in dat je elke side 15 rondes speelt. Het team dat als eerste bij de 16 rondes is, wint de match.

4.1 In-Game Overlays

Alle in-game overlays die uit de game zelf komen zijn toegestaan behalve:

* net_graph 3
* cl_showpos 1
* cl_showfps 1

4.2 Server/client settings

We gebruiken de ESL server config, hoogtepunt:

Twee flashes en maximaal twee andere granaten.

Verboden zijn:

weapon_recoil_model 0
mat_hdr_level 0/1/2

Verplicht te gebruiken:

cl_bobcyle 0.98
weapon_debug_spread_show 0

4.3 Bugs and forbidden actions

Het gebruik van bugs is niet toegestaan. Boosten door muren, plafond en grond, skywalking, map swimming, floating en sharking zijn allemaal verboden.

Ook scripts, behalve buy, toggle en demo scripts, zijn niet toegestaan.

----------------------------------------------------

Our General Rules apply to all of our competitions.

1 IRC-Info

Most of the communication between admins and players will go through IRC. It is very important that the contestants have to be connected to #CSGO at the IRC server of this event.

2 Format

5v5, Best of 1.

3 Maps

* de_dust2
* de_inferno
* de_nuke
* de_mirage
* de_cache
* de_overpass
* de_cobblestone

3.1 Map keuze

If both teams couldn't determine what map must be played, then the following method will be used. Maps are played in the order they were chosen in. A ban means that the map won't be played, while a pick means that it's one of the chosen maps.

Procedure (BO1):
Knife round
Winner banishes 1 map from the map pool.
Loser banishes 1 map from the map pool.
Winner banishes 1 map from the map pool.
Loser banishes 1 map from the map pool.
The map that remains will be played.

Procedure (BO3):
Knife round
Winner banishes 1 map from the map pool.
Loser banishes 1 map from the map pool.
Winner chooses 1 map from the map pool.
Loser chooses 1 map from the map pool.
The map that remains will be played as the decider map when the score is a draw.

4 Game and Server settings

* MR15
This means that you'll play 15 rounds on each side. The team that reaches 16 wins first, wins the match.

4.1 In-Game Overlays

All in-game overlays from the game are allowed, except:

* net_graph 0
* net_graph 1
* cl_showpos 1
* cl_showfps 1

4.2 Server/client settings

We're using the ESL server config:

Two flashes and a maximum of two other grenades are allowed.

Forbidden:

weapon_recoil_model 0
mat_hdr_level 0/1/2

Always use:

cl_bobcyle 0.98
weapon_debug_spread_show 0

4.3 Bugs and forbidden actions

Using bugs isn't allowed. Boosting through walls, ceiling and ground, skywalking, map swimming, floating and sharking are all forbidden.

Scripts, except buy, toggle and demo scripts, aren't allowed either.

Subscribed teams: 38

Confirmed: 38/38 (100%)
Confirmed
072GamingConfirmed
4k-GamingConfirmed
AETAS eSports BeneluxConfirmed
AT GamingConfirmed
Be Victorious EuropeConfirmed
bezemsConfirmed
Bier.UnitedConfirmed
Carriers UnitedConfirmed
Ceaseless Six CS:GOConfirmed
CHRONIC GAMINGConfirmed
DomblerzzConfirmed
Dont't Jinx It!Confirmed
Dutch Gaming Fun ClanConfirmed
ECV.EliteConfirmed
ECV.MAESTROConfirmed
EKIPAConfirmed
EnforcersConfirmed
EuwnedConfirmed
Fus1oNConfirmed
HENKConfirmed
HenkLightConfirmed
i3DConfirmed
Impulz GamingConfirmed
IxusConfirmed
LevlupConfirmed
LowlandlionsConfirmed
MADBEASTS Confirmed
Mouse Control ANCConfirmed
Mouse Control FemaleConfirmed
nodachiConfirmed
preuteamConfirmed
Quid Pro QuoConfirmed
R4GE GamingConfirmed
Team DirkDirkConfirmed
Team GrantedConfirmed
Team HSConfirmed
Venko GamingConfirmed

Group Stage


Group 1MPWDL
nodachi412400
R4GE Gaming49301
4k-Gaming46202
Impulz Gaming43103
Fus1oN40004

Group 2MPWDL
Ceaseless Six CS:GO412400
36201
Dont't Jinx It!33102
HenkLight20002
Quid Pro Quo20002

Group 3MPWDL
Enforcers412400
ECV.MAESTRO49301
preuteam46202
072Gaming43103
Dutch Gaming Fun Clan40004

Group 4MPWDL
Lowlandlions39300
CHRONIC GAMING49301
Carriers United33102
i3D43103
ECV.Elite43103

Group 5MPWDL
EKIPA412400
Team Granted49301
Mouse Control ANC46202
HENK43103
Be Victorious Europe40004

Group 6MPWDL
Levlup412400
Euwned36201
bezems36201
Team HS43103
Venko Gaming40004

Group 7MPWDL
AT Gaming39300
Team DirkDirk36201
MADBEASTS 33102
Bier.United30003

Group 8MPWDL
Ixus39300
Domblerzz23101
Mouse Control Female21011
AETAS eSports Benelux31012


Group Matches (Group 1)
23:00 nodachi 16 - vs - 0 4k-Gaming -
23:00 Impulz Gaming 4 - vs - 16 nodachi -
00:00 R4GE Gaming 6 - vs - 16 nodachi -
01:00 nodachi 1 - vs - 0 Fus1oN -
00:00 4k-Gaming 16 - vs - 13 Impulz Gaming -
4k-Gaming 1 - vs - 16 R4GE Gaming -
Fus1oN 0 - vs - 1 4k-Gaming -
Impulz Gaming 0 - vs - 16 R4GE Gaming -
Impulz Gaming 1 - vs - 0 Fus1oN -
R4GE Gaming 1 - vs - 0 Fus1oN -
Group Matches (Group 2)
HenkLight vs Quid Pro Quo -
HenkLight vs -
Dont't Jinx It! vs Quid Pro Quo -
Ceaseless Six CS:GO 16 - vs - 0 HenkLight -
23:00 Quid Pro Quo 0 - vs - 16 Ceaseless Six CS:GO -
00:00 Dont't Jinx It! 2 - vs - 16 Ceaseless Six CS:GO -
01:00 Ceaseless Six CS:GO 16 - vs - 1 -
HenkLight 9 - vs - 16 Dont't Jinx It! -
Quid Pro Quo 5 - vs - 16 -
Dont't Jinx It! 7 - vs - 16 -
Group Matches (Group 3)
23:00 072Gaming 0 - vs - 16 ECV.MAESTRO -
00:00 ECV.MAESTRO 1 - vs - 0 Dutch Gaming Fun Clan -
01:00 ECV.MAESTRO 13 - vs - 16 Enforcers -
preuteam 1 - vs - 16 ECV.MAESTRO -
072Gaming 1 - vs - 0 Dutch Gaming Fun Clan -
072Gaming 0 - vs - 1 Enforcers -
preuteam 16 - vs - 0 072Gaming -
Enforcers 1 - vs - 0 Dutch Gaming Fun Clan -
preuteam 1 - vs - 0 Dutch Gaming Fun Clan -
preuteam 1 - vs - 16 Enforcers -
Group Matches (Group 4)
Lowlandlions vs Carriers United -
Lowlandlions 16 - vs - 1 i3D -
ECV.Elite 0 - vs - 16 Lowlandlions -
CHRONIC GAMING 13 - vs - 16 Lowlandlions -
i3D 16 - vs - 1 Carriers United -
Carriers United 16 - vs - 1 ECV.Elite -
Carriers United 1 - vs - 16 CHRONIC GAMING -
i3D 3 - vs - 16 ECV.Elite -
i3D 0 - vs - 16 CHRONIC GAMING -
ECV.Elite 0 - vs - 16 CHRONIC GAMING -
Group Matches (Group 5)
HENK 0 - vs - 16 Team Granted -
Team Granted 16 - vs - 0 Be Victorious Europe -
EKIPA 16 - vs - 15 Team Granted -
Team Granted 16 - vs - 2 Mouse Control ANC -
HENK 16 - vs - 1 Be Victorious Europe -
HENK 0 - vs - 16 EKIPA -
Mouse Control ANC 16 - vs - 0 HENK -
Be Victorious Europe 0 - vs - 16 EKIPA -
Be Victorious Europe 0 - vs - 16 Mouse Control ANC -
EKIPA 16 - vs - 2 Mouse Control ANC -
Group Matches (Group 6)
bezems vs Euwned -
Levlup 1 - vs - 0 Venko Gaming -
Venko Gaming 0 - vs - 1 Euwned -
bezems 1 - vs - 0 Venko Gaming -
Team HS 1 - vs - 0 Venko Gaming -
Levlup 16 - vs - 5 Euwned -
bezems 8 - vs - 16 Levlup -
Team HS 0 - vs - 16 Levlup -
Euwned 16 - vs - 0 Team HS -
Team HS 0 - vs - 16 bezems -
Group Matches (Group 7)
AT Gaming 16 - vs - 7 Team DirkDirk -
AT Gaming 16 - vs - 6 MADBEASTS -
Bier.United 3 - vs - 16 AT Gaming -
Team DirkDirk 16 - vs - 14 MADBEASTS -
Bier.United 11 - vs - 16 Team DirkDirk -
Bier.United 8 - vs - 16 MADBEASTS -
Group Matches (Group 8)
Domblerzz vs Domblerzz -
Ixus 16 - vs - 5 Domblerzz -
Ixus 16 - vs - 4 Mouse Control Female -
Ixus 16 - vs - 4 AETAS eSports Benelux -
AETAS eSports Benelux 5 - vs - 16 Domblerzz -
AETAS eSports Benelux 15 - vs - 15 Mouse Control Female -

Brackets

Popout Bracket
Round 1 Upper Bracket
Map BO3
M1 10:00 nodachi 2 vs. 0 Domblerzz -
M2 10:00 AT Gaming 2 vs. 0 -
M3 10:00 Lowlandlions 0 vs. 2 Team Granted -
M4 10:00 Levlup 1 vs. 2 ECV.MAESTRO -
M5 10:00 Ceaseless Six CS:GO 2 vs. 0 Team DirkDirk -
M6 10:00 Ixus 2 vs. 0 R4GE Gaming -
M7 10:00 Enforcers 2 vs. 0 bezems -
M8 10:00 EKIPA 1 vs. 2 CHRONIC GAMING -
Round 2 Upper Bracket
M9 nodachi 2 vs. 0 AT Gaming -
M10 Team Granted 0 vs. 2 ECV.MAESTRO -
M11 Ceaseless Six CS:GO 2 vs. 0 Ixus -
M12 Enforcers 0 vs. 2 CHRONIC GAMING -
Round 3 Upper Bracket
M13 nodachi 0 vs. 2 ECV.MAESTRO -
M14 Ceaseless Six CS:GO 2 vs. 0 CHRONIC GAMING -
Upper Bracket Final
M15 ECV.MAESTRO 0 vs. 2 Ceaseless Six CS:GO -

Round 1 Lower Bracket
M17 1 vs. 16 Domblerzz -
M18 Levlup 16 vs. 14 Lowlandlions -
M19 R4GE Gaming 17 vs. 21 Team DirkDirk -
M20 bezems 10 vs. 16 EKIPA -
Round 2 Lower Bracket
M21 Enforcers 16 vs. 14 Domblerzz -
M22 Ixus 8 vs. 16 Levlup -
M23 Team Granted 16 vs. 4 Team DirkDirk -
M24 AT Gaming 12 vs. 16 EKIPA -
Round 3 Lower Bracket
M25 Enforcers 10 vs. 16 Levlup -
M26 Team Granted 13 vs. 16 EKIPA -
Round 4 Lower Bracket
M27 nodachi 5 vs. 16 Levlup -
M28 CHRONIC GAMING 16 vs. 6 EKIPA -
Round 5 Lower Bracket
M29 Levlup 14 vs. 16 CHRONIC GAMING -
Lower Bracket Final
M30 ECV.MAESTRO 16 vs. 12 CHRONIC GAMING -

FINAL
M31 Ceaseless Six CS:GO 2 vs. 1 ECV.MAESTRO -

Replies

thalenge 1389 days ago gl hf
EasyAimes 1389 days ago Heey, CS:GO player hier. Had een team nu niet meer :D zoek een team voor de fun als iemand, iemand nodig heeft. Rank: MG2 Skype: najrasaam
Groetjes :D
Qai 1388 days ago same , geen team helaas MG1/2
Qai 1388 days ago ow euh,.. steam = nemi_
xeoN 1388 days ago JA HALLO
NicksN 1388 days ago heh
Nitsuj 1388 days ago Brackets?
mint 1388 days ago MENSEN DIE TEAM ZOEKEN ADD: http://steamcommunity.com/profiles/76561197964223203/
EasyAimes 1388 days ago Tijden online?
EasyAimes 1388 days ago Lagg ;P ?
SoYa 1388 days ago swag
Please log in if you would like to leave a reply..